Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Declercq

Kerkplein 7

8540 Deerlijk

Hoofdapotheker: Sofie Declercq

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0894.105.517

Machtigingsnummer APB: 340902

Telefoonnummer: +32 56 71 89 73

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.