Tolterodine Retard Teva 4mg Caps Prol 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Dosering

  • Volwassenen (met inbegrip van ouderen):

De aanbevolen dosering is 4 mg eenmaal per dag, behalve bij patiënten met een verstoorde leverfunctie ofeen ernstig verstoorde nierfunctie (GFR 30 ml/min), voor wie de aanbevolen dosering 2 mg eenmaal per dagis. In geval van storende bijwerkingen kan de dosis worden verlaagd van 4 mg tot 2mg eenmaal per dag.

Het effect van de behandeling dient te worden geëvalueerd na 2-3 maanden.

  • Pediatrische patiënten:

De doeltreffendheid van Tolterodine Retard Teva is niet aangetoond bij kinderen. Daaromwordt Tolterodine Retard Teva niet aanbevolen voor kinderen.

Wijze van toediening

De harde capsules met verlengde afgifte kunnen worden ingenomen met of zonder voedsel en moeten in hungeheel worden ingeslikt.

Samenstelling

Eén harde capsule met verlengde afgifte bevat 4 mg tolterodinetartraat, overeenkomend met 2,74 mgtolterodine.

Hulpstof met bekend effect: Elke harde capsule met verlengde afgifte 4 mg bevat 65,41 - 68,99 mg lactosemonohydraat.

  • Lijst van hulpstoffen:

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose

Poly(vinylacetaat)

Povidon

Siliciumdioxide

Natriumlaurylsulfaat

Natriumdocusaat

Magnesiumstearaat (E470b)

Hydroxypropylmethylcellulose

  • Samenstelling capsule:

- Indigokarmijn (E132)

- Titaandioxide (E171)

- Gelatine

  • Omhulling bestaande uit:

- Ethylcellulose

- Triethylcitraat

- Methacrylzuur - ethylacrylaat copolymeer

- 1,2-propyleenglycol

Indicatie

Tolterodine Retard Teva is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van aandrangincontinentie en/ofverhoogde mictiefrequentie, zoals kan voorkomen bij patiënten met een overactieve blaas syndroom.

Details
CNK3140027
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte65 mm
Lengte128 mm
Diepte32 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter