Donepezil Teva 5,0mg Orod Tabl 28x 5,0mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

Voor dosissen die niet realiseerbaar/uitvoerbaar zijn met deze sterkte, zijn er andere sterkten van ditgeneesmiddel beschikbaar.

Volwassenen/Bejaarden:

De behandeling wordt gestart in een dosis van 5 mg/dag (toediening eenmaal per dag).De orodispergeerbare tablet moet oraal worden ingenomen, 's avonds, juist voor het slapengaan. Zemoet op de tong gelegd worden tot ze gedispergeerd is, alvorens ze in te slikken met of zonder water,afhankelijk van de voorkeur van de patiënt.

De dosis van 5 mg/dag moet gedurende minstens één maand behouden blijven om de eerste klinischereacties op de behandeling te kunnen evalueren en de steady-state concentraties vandonepezilhydrochloride te bereiken. Na de klinische evaluatie van de behandeling in een dosis van5 mg/dag gedurende één maand, kan de dosis verhoogd worden tot 10 mg/dag (toediening eenmaalper dag). De maximale aanbevolen dagdosis is 10 mg. Dosissen hoger dan 10 mg/dag werden nietbestudeerd in klinische studies.

De behandeling moet ingesteld en gesuperviseerd worden door een arts die ervaring heeft met dediagnose en de behandeling van Alzheimer dementie. De diagnose moet gesteld worden op basis vande erkende guidelines (bijv. DSM IV, ICD 10). De behandeling met donepezilhydrochloride mag alleengestart worden als er een verzorger beschikbaar is die de inname van het geneesmiddel voor de patiëntregelmatig zal opvolgen. De onderhoudsbehandeling kan voortgezet worden zolang als er eentherapeutisch voordeel voor de patiënt bestaat. Bijgevolg moet het klinisch voordeel vandonepezilhydrochloride regelmatig opnieuw geëvalueerd worden. De stopzetting moet overwogenworden als er niet langer aanwijzingen zijn van een therapeutisch effect. De individuele respons opdonepezilhydrochloride kan niet voorspeld worden.

Bij stopzetting van de behandeling wordt een geleidelijke vermindering van de gunstige effecten vandonepezilhydrochloride waargenomen.

Nier- en leverfunctiestoornissen:

Een gelijkaardig dosisschema kan gevolgd worden bij patiënten met een nierfunctiestoornis, aangeziende klaring van donepezilhydrochloride niet beïnvloed wordt door deze aandoening.

Omwille van de mogelijke verhoogde blootstelling bij lichte tot matige leverfunctiestoornis (zie rubriek5.2), moet de dosis geleidelijk verhoogd worden in functie van de individuele tolerantie. Er zijn geengegevens beschikbaar voor patiënten met ernstige leverfunctiestoornis

Pediatrische patiënten:

Donepezilhydrochloride wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Samenstelling

Elke orodispergeerbare tablet van 5 mg bevat 183,82 mg lactose (als monohydraat) en 0,14 mg aspartaam.

Hulpstoffen met bekend effect: Elke orodispergeerbare tablet van 5 mg bevat 183,82 mg lactose (als monohydraat) en 0,14 mg aspartaam.

  • Lijst van hulpstoffen

Mannitol (E421)

Hypromellose

Colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Crospovidon

Lactosemonohydraat

MaïszetmeelAspartaam (E951)

Magnesiumstearaat

Indicatie

Donepezilhydrochloride is aangewezen voor de symptomatische behandeling van de lichte tot matig ernstige vormen van Alzheimer dementie.

Details
CNK2889822
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte60 mm
Lengte137 mm
Diepte43 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter